Regulamin

Właściciel obiektu będzie bardzo wdzięczny za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

  1. Doba pobytowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu. Istnieje możliwość wcześniejszego przybycia i pozostawienia bagażu.
  2. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym terminem rezerwacji pokoju.
  W przypadku wcześniejszego wyjazdu z pensjonatu należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
  3. W celu potwierdzenia tożsamości, w dniu przyjazdu Gość ma obowiązek okazać dokument tożsamości.
  4. Gwarancja rezerwacji pobytu następuje po wpłaceniu zadatku wysokości 20% kosztów pobytu. Wpłacony zadatek podlega zwrotowi tylko w przypadku sprzedaży zamówionych noclegów innej osobie. Zwracamy zadatek zostaje zmniejszony o koszty manipulacyjne w wysokości 20% przesyłanej kwoty.
  5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wcześniej zarezerwowany zostanie uwzględnione w miarę posiadanych możliwości.
  6. Opłata za pobyt w pensjonacie nie zawiera opłaty klimatycznej. Opłata klimatyczna pobierana jest osobno w dniu przyjazdu.
  7. Osoby nie zameldowane w pensjonacie mogą przebywać w pokoju Gości w godzinach od 7.00 do 22.00.
  8. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 7.00.
  9. Właściciel pensjonatu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach i w samochodzie zaparkowanym na posesji.
  10. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych na terenie pensjonatu.
  11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, grzejników, żelazek elektrycznych, i innych przyrządów zasilanych energią elektryczną. Nie dotyczy to ładowarek do telefonów komórkowych i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
  12. W pensjonacie nie wolno palić papierosów. Miejsce do palenia znajduje się przed wejściem do pensjonatu. Prosimy o zachowanie czystości w miejscu palenia papierosów.
  13. Odpadki takie jak szkło, plastik, puszki i inne należy wyrzucać do pojemników ustawionych w śmietniku ogólnym. Dbajmy o środowisko naturalne!
  14. Utrzymanie porządku i czystości w pokoju i łazience należy do Gościa. Na życzenie pokój i łazienka mogą być sprzątane przez personel pracujący w obiekcie, w tym celu należy uzgodnić tę usługę z właścicielem.
  15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, przedmioty będą przechowywane przez 3 miesiące.
  16. Razem z kluczem do pokoju Gość otrzymuje także klucze do drzwi wejściowych, do furtki i do bramy.
  Podczas wychodzenia z pensjonatu prosimy o zamykanie wszystkich drzwi na klucz.
  17. Po zakończeniu pobytu należy zabrać swoją żywność z lodówki, zamknąć okna, wyłączyć TV, zgasić światło i zakręcić wodę a klucze pozostawić u właściciela pensjonatu lub personelu pracującego w obiekcie.
  18. Opłata za zagubione klucze wynosi 100,- zł.
  19. Przed wyjazdem należy opróżnić kosze ze śmieciami i umyć naczynia.
  20. Na terenie posesji można bezpłatnie zaparkować samochód (ilość miejsc jest ograniczona).
  21. Termin i godzinę organizowania grilla należy zgłosić do właściciela pensjonatu.
  22. Pranie do wysuszenia można powiesić na suszarkach w ogrodzie.
  23. Goście mogą korzystać z kuchni. Każdy użytkownik kuchni sprząta po sobie i myje naczynia.
  24. W przypadku wystąpienia burzy z wyładowaniami atmosferycznymi Goście powinni odłączyć z gniazdek przewód zasilający odbiornik TV oraz przewód antenowy TV.
  25. Ze względu na uczulenie osób przebywających w pensjonacie nie zezwala się na pobyt zwierząt w pokojach.
  26. Właściciel obiektu ma prawo wejścia do pokoju pod nieobecność gościa w sytuacjach nadzwyczajnych np. zamknąć okna w czasie burzy, awarii wodociągowej itp.
  27. Wszelkie uwagi i reklamacje przyjmuje właściciel obiektu – osobiście lub telefon. 604 937 524.
  Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu miłego pobytu w naszym pensjonacie.